Εταιρική Ανάπτυξη

""

Η Alvion, σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον, φιλοδοξεί να είναι μία από τις πλέον δυναμικές και ανταγωνιστικές φαρμακευτικές εταιρίες της Ν. Ευρώπης. Για να πετύχουμε αυτό στηριζόμαστε σε τέσσερις πυλώνες ανάπτυξης: Διεθνείς Αγορές, Ανθρώπινο Δυναμικό, Καινοτόμα Προϊόντα και Αποτελεσματική Αλυσίδα Εφοδιασμού.
Το Τμήμα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Alvion έχει δεσμευτεί να παραδώσει μια καινοτόμο στρατηγική στις αγορές του εξωτερικού, να εξασφαλίσει την πιστοποίηση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων, αλλά και να επεκτείνει τις δραστηριότητες της Alvion σε ένα ευρύτερο πεδίο μέσω διαφορετικού τύπου συμφωνιών, όπως είναι η διανομή, η χορήγηση αδειών και η αντιπροσώπευση συμφωνιών.

bizdev

Στην Alvion πιστεύουμε ότι το σωστό προϊόν πρέπει να πωλείται στη σωστή στιγμή σε όσο το δυνατόν περισσότερες αγορές  και, κατά συνέπεια, θα κάνουμε το καλύτερό δυνατόν για να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις αγορές μας.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο email:
business.development@alvionpharma.com