Πολιτική cookies

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 

1. Τι αφορά

Με την παρούσα Πολιτική, η Εταιρεία με την επωνυμία «ALVION PHARMACEUTICALS SINGLE MEMBER P.C»  και τον διακριτικό τίτλο «ALVION PHARMACEUTICALS P.C.», που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, στη Λεωφόρο Μαραθώνος αρ. 91, με ΑΦΜ 800531507, στην οποία ανήκει ο παρών ιστότοπος https://alvionpharma.com/  (εφεξής χάριν συντομίας και ως «Εταιρεία» ή «ALVION»), αποσκοπεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας να παράσχει στους χρήστες/επισκέπτες του ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Cookies. Συγκεκριμένα, επιθυμεί να σας ενημερώσει σχετικά με την έννοια των Cookies, το είδος των Cookies, το είδος των δεδομένων που αυτά συλλέγουν, το σκοπό, τη διάρκεια διατήρησης, τους παρόχους υλοποίησης και τον τρόπο με τον οποίο έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε ή να απενεργοποιήσετε τα Cookies όσον αφορά τον ιστότοπο.

2. Τι είναι τα Cookies

Τα «Cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ο ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε.

Τα Cookies μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε την online εμπειρία σας και τις παρεχόμενες σε εσάς υπηρεσίες και να δημιουργήσουμε ένα περισσότερο ασφαλές περιβάλλον, κατά την πλοήγησή σας.

Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση τον εκάστοτε σκοπό, τοποθετούνται είτε Cookies του προβαλλόμενου ιστοτόπου ή «first-party Cookies», δηλαδή εγκατεστημένα από εμάς τους ίδιους, είτε τρίτων ή «third-party Cookies», που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα), μέσω του ιστοτόπου μας. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι, μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα Cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας.

Επιπλέον, τα μόνιμα Cookies (permanent) είναι Cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα Cookies περιόδου λειτουργίας/ συνεδρίας (session), τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Ωστόσο, οι εκάστοτε πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν μόνο κατόπιν έγκρισης του χρήστη. Ώστε, κατά την είσοδό σας τον ιστότοπο, σας ζητείται να επιλέξετε, αποδεχθείτε ή απορρίψετε τα Cookies που χρησιμοποιούμε, ανά κατηγορία, πλην των αναγκαίων για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας, τα οποία δεν είναι δυνατόν να απενεργοποιήσετε.

 

3. Τι είδους Cookies χρησιμοποιούμε

Στον παρόντα ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες Cookies:

Ι. Απολύτως απαραίτητα: Αυτά τα Cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου μας, για να μπορέσετε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως και να έχετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του. Χωρίς αυτά, οι παρεχόμενες προς εσάς υπηρεσίες μέσω του ιστοτόπου δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν.

  1. II. Λειτουργικά: Για την ορθή λειτουργία ορισμένων ιστοσελίδων είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνουμε ορισμένα Cookies.

ΙIΙ. Στατιστικά: Πρόκειται για Cookies που χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς. Συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον δικτυακό μας τόπο, για τη βελτίωση των επιδόσεων αυτού.

Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε τα εξής Cookies:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ COOKIE ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
 

 

Απαραίτητα

 

 

 

 

uncode_privacy[consent_types]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alvionpharma.com 1 Έτος Αυτό το Cookie ορίζεται από το θέμα Uncode WordPress και χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των ρυθμίσεων απορρήτου στον ιστότοπο.
 

 

 

 

 

 

cookieyes-consent

 

 

 

 

 

 

alvionpharma.com 1 Έτος Το πρόσθετο CookieYes χρησιμοποιεί αυτό το Cookie προκειμένου να τηρεί τις προτιμήσεις συναίνεσης των χρηστών, έτσι ώστε οι προτιμήσεις τους να γίνονται σεβαστές στις επόμενες επισκέψεις τους σε αυτόν τον ιστότοπο. Δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών του ιστότοπου.
 

 

 

 

 

 

 

uncodeAI.screen

 

 

 

 

 

 

alvionpharma.com Συνεδρίας Αυτό το Cookie έχει ρυθμιστεί από το θέμα Uncode WordPress για να εκτελεί την λειτουργία Adaptive Images. Αυτά τα Cookies περιέχουν πληροφορίες χρόνου εκτέλεσης σχετικά με τη θύρα προβολής και την ανάλυση οθόνης. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ανανέωση σελίδας για τον υπολογισμό των ορθών ρυθμίσεων για την προσαρμογή των προβαλλόμενων εικόνων. Δεν αποθηκεύονται προσωπικά στοιχεία σε αυτά τα Cookies.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uncodeAI.images

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alvionpharma.com Συνεδρίας Αυτό το Cookie έχει ρυθμιστεί από το θέμα Uncode WordPress για να εκτελεί την λειτουργία Adaptive Images. Αυτά τα Cookies περιέχουν πληροφορίες χρόνου εκτέλεσης σχετικά με τη θύρα προβολής και την ανάλυση οθόνης. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ανανέωση σελίδας για τον υπολογισμό των ορθών ρυθμίσεων για την προσαρμογή των προβαλλόμενων εικόνων. Δεν αποθηκεύονται προσωπικά στοιχεία σε αυτά τα Cookies.
 

 

 

 

 

uncodeAI.css

 

 

 

 

 

alvionpharma.com Συνεδρίας Αυτό το Cookie έχει ρυθμιστεί από το θέμα Uncode WordPress για να εκτελεί την λειτουργία Adaptive Images. Αυτά τα Cookies περιέχουν πληροφορίες χρόνου εκτέλεσης σχετικά με τη θύρα προβολής και την ανάλυση οθόνης. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ανανέωση σελίδας για τον υπολογισμό των ορθών ρυθμίσεων για την προσαρμογή των προβαλλόμενων εικόνων. Δεν αποθηκεύονται προσωπικά στοιχεία σε αυτά τα Cookies.
 

 

 

_GRECAPTCHA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.google.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 months 27 days

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το cookie έχει οριστεί από την υπηρεσία Google recaptcha για την αναγνώριση ρομπότ για την προστασία του ιστότοπου από κακόβουλες επιθέσεις ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.
 

Λειτουργικά

Cookiebot alvionpharma.com Παραμένων Aυτό το Cookie χρησιμοποιείται για την λειτουργική διαχείριση του πρόσθετου της Cookiebot.
 

 

Στατιστικών

_ga_# www.google.com

 

399 ημέρες Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Google Analytics για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των επισκέψεων που ένας χρήστης έχει υλοποιήσει στον ιστότοπο καθώς και

ημερομηνίες για την πρώτη και πιο πρόσφατη επίσκεψη.

 

4. Πώς να ρυθμίσετε τη χρήση των Cookies

Με την είσοδό σας στον ιστότοπο λαμβάνετε γνώση μέσω σχετικού μηνύματος για τη χρήση Cookies και καλείσθε να επιλέξετε τις κατηγορίες των Cookies τις οποίες επιθυμείτε να αποδεχθείτε. Με τη δική σας επιλογή, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση/ εγκατάσταση των εκάστοτε κατηγοριών Cookies, τηρουμένου σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου. Τα απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου Cookies δεν είναι δυνατόν να αποεπιλεγούν και για αυτά δεν λαμβάνεται η συγκατάθεσή σας. Σε κάθε περίπτωση σύνδεσης από άλλη συσκευή ή περιηγητή θα γίνεται νέα ρύθμιση.

Σε κάθε περίπτωση, παραμένει στη διακριτική σας ευχέρεια να ελέγχετε τη χρήση των Cookies, να εναντιωθείτε στη χρήση τους και να ανακαλείτε, όποτε το επιθυμείτε, τη συγκατάθεσή σας, μέσω του εικονιδίου με την ένδειξη «Cookie Settings» στο κάτω και αριστερά μέρος του ιστοτόπου, όπου θα μπορείτε να τροποποιείτε και αποθηκεύετε αλλαγές.

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε (ή να επανενεργοποιήσετε) τη χρήση των Cookies συνολικά για όλες τις σελίδες που επισκέπτεστε, μπορείτε να το πραγματοποιήσετε από τις ρυθμίσεις του περιηγητή που χρησιμοποιείτε (browser). Για περισσότερες λεπτομέρειες ανά browser επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστοτόπους και ενημερωθείτε για τις απαιτούμενες ενέργειες:

Internet Explorer & Edge:

https://support.microsoft.com/kb/278835

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Safari:

https://support.apple.com/kb/PH5042

Safari for iPad and iPhone:

https://support.apple.com/kb/HT1677

Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να διαχειριστείτε τα Cookies στον ιστότοπο www.allaboutcookies.org .

5. Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Σε κάθε περίπτωση, πέραν των ως άνω δυνατοτήτων για ρύθμιση των Cookies, διατηρείτε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας ως προς αυτά, όπως προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (άρ. 13 επ. ΓΚΠΔ) και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Προς τούτο και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραπέμπουμε στην Πολιτική Απορρήτου.

6. Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στον ιστότοπο με τις τελευταίες επικαιροποιήσεις. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική, όπως τούτη διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

 

Τελευταία ενημέρωση: [24.02.2023]